Firma Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła z Jędrzejów

 • Nazwa: Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła
  Miasto: 28-300 Jędrzejów
  Adres: Plac Tadeusza Kościuszki 15
  NIP: 6562290696
  REGON: -
 • Działalność
  Branża:Usługi finansowe i doradcze
  Typ:KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Olga Pakuła

 • Dane kontaktowe
  Strona WWW: https://adwokatpakula.pl/
  e-mail: brak
  Telefon: 504514013

 • Firmowe Social Media

W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:-sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych-analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych-reprezentację w postępowaniach sądowych-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych-reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej-reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych-reprezentację w negocjacjach handlowych-reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań-pozasądowe rozwiązywanie sporów wykorzystaniem mediacji i negocjacji-prowadzenie szkoleń i warsztatów

7a1 Da3 a67 n90 ed6b 4f m7 a24 jd38 ąba6 95 c420 hf ae5 rd8b a79 kff6 te78 e03 r poglądowy, f a1f kb3b td0e ua ab l7 naf6 o1 śf30 ć843 b d0 ab1 n5bb yb c7 hfcc f s3b p7c r7 a3c6 w69 d4c ź w bazie CEIDG